Yüzde 2 Barajı İptal ve Artık Şartlar eşit | Büro Ailesi Sendikası - BAL SEN

Yüzde 2 Barajı İptal ve Artık Şartlar eşit

Yüzde 2 Barajı İptal ve Artık Şartlar eşit

Yüzde 2 Barajı İptal ve Artık Şartlar eşit

z6 Mart 2024
Şartlar Eşitlendi Artık Memur-sen ( @MemurSenKonf )
Duyumlar Üzerine Açık Açık Soruyor ve Tavsiye Ediyoruz.
 
Soru:
1-) 6.Dönem toplu sözleşmesi imzalanırken, Sendikalara üye olamayacak statüdeki Memur ve Memur emeklileri de dahil olmak üzere , herkese ödenecek Seyyanen zammı daha düşük bir rakama yuvarlayıp iptal edilen 7429 sayılı kanunun ilgili maddesinin temel taşı olan yüzde 1 barajı ile memuru ve emeklisini zarara uğratmadınız mı?
 
2-) Memur maaşı asgari ücrete ve açlık sınırına neredeyse eşitlenirken , Memur Genel seçimler öncesinde kendi kendisinin sesini duyurmak gibi bir gayret içerisindeyken , sizler 7429 sayılı kanunun ilgili maddesinin yürürlüğe girmesi için ortaklaşa çalışma yürüttüğünüz sendika ile TBMM ‘ de günlerce çalışma sabahlamadınız mı?
 
3-) 7429 Sayılı Kanunun ilgili maddesi yürürlüğe girdikten sonra , farklı hizmet kollarınızdaki sendika başkanlarınız ve genel merkezlerinizin resmi hesapları vasıtasıyla yüzde 2 baraj uygulamasının sizlerin talebi olmadığını ifade ederek insanlara şirin sendika görünmeye çalışmadınız mı?
 
4-) 2005 yılında konfederasyon ve hizmet kolunuzdaki sendikalarınız, o günün baraj uygulamasına takılırken , bu baraj uygulamasının kaldırılması yönündeki çalışmalar yapmadınız mı? Uygulama iptal edildiğinde adalet yerini buldu demediniz mi?
 
5-) 2023 temmuz ayında yetkili sendika sıfatı ile toplu sözleşme masasında bulunurken , 7429 sayılı kanunun ilgili maddesi için Anayasa Mahkemesine gidildiğini ve ortada olan eşitsizlik durumundan kaynaklı bu kanun maddesinin yüksek olasılıkla iptal edileceğini bilmenize rağmen , neden 7. dönem toplu sözleşmesinde ek bir madde bulundurmadınız?
 
6-) 1 Derece 3600 ek gösterge talebi , SGK Personeli hak kayıpları , Büyükşehirlerde memurun geçim sıkıntıları , Kamu Mühendisleri talepleri, YHS nin kaldırılması , Eczacılarımızın talepleri , Memur Emeklilerinin geçim sıkıntısı , Avukatlarımızın talepleri , Kısacası Sendikanıza üye yaklaşık 1 milyon insanın sizi tercih etmesindeki asıl nedenler bir tarafa dururken 2005’te ifade ettiğiniz adaletin yerini bulmasından 2024 neden rahatsızlık duyuyorsunuz?
 
7-) Yukarıdaki tüm maddeleri birlikte ele aldığımız vakit memuru asıl zarar uğratan kuruluş siz değil misiniz?
 
Tavsiye:
Bazı Devlet Memurlarından yapacağınız Sendika kesintisinin , mevcut durumda ödenecek Toplu Sözleşme ödeneğini geçtiğini düşünürsek, sadece yeni kurulan sendikalardan dolayı kan kaybı yaşamakla kalmayacak , memurun gelir gider dengesine bağlı olarak çok sayıda üyenizi kaybedeceksiniz.
Sendika olduğunuzu hatırlama vakti gelmiştir.
Saygılarımla
 
Büro Ailesi Sendikası (BAL-SEN)
Genel Başkanı
Burak DİNÇER