Başta Engelliler Olmak Üzere Mesai Başlama ve Bitiş Saatleriyle Ara Dinlenme Süresinin Güncellenmesi Talebi | Büro Ailesi Sendikası - BAL SEN

Başta Engelliler Olmak Üzere Mesai Başlama ve Bitiş Saatleriyle Ara Dinlenme Süresinin Güncellenmesi Talebi

Başta Engelliler Olmak Üzere Mesai Başlama ve Bitiş Saatleriyle Ara Dinlenme Süresinin Güncellenmesi Talebi

Başta Engelliler Olmak Üzere Mesai Başlama ve Bitiş Saatleriyle Ara Dinlenme Süresinin Güncellenmesi Talebi

z10 Kasım 2022

Başta engelli memurlar olmak üzere tüm memurların mesaiye başlama, mesai bitişi ve ara dinlenme sürelerinin tekrar değerlendirilerek İş Kanununda olduğu gibi Devlet Memurlarında da mesai çalışma saatine göre ara dinlenme süresinin belirlenmesi talebimizi Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere, İç İşleri Bakanlığına ilettik.